English | Hindi | Spanish | Deutch
+91-11-23370009hsg@ima-india.org

Dr.CHUGH, SATISH CHANDER

Dr.CHUGH, SATISH CHANDER, M.B.B.S., D.F.M., F.C.G.P.
VICE-CHAIRMAN, IMA ACADEMY OF MED.SPEC. Tel.(R):(01258)222466
(R) UTTAM CLINIC AND RURAL MEDICAL CENTRE, CHOTTA PANA Fax (R):222466
W.N.I. ROHTAK, KALANAUR-124113, HARYANA. Mobile :9416052467
Email :drsatishchugh@gmail.com